" ขณะนี้มีเหล่ามิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัทฯไปหลอกผู้เสียหายให้โอนเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการกู้เงิน ซึ่งบริษัท ขอชี้แจงว่าเราไม่มีนโยบายเก็บเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้าใดๆ จากลูกค้า ทั้งสิ้น หากท่านพบมีผู้แอบอ้างเรียกเงินล่วงหน้า อย่าได้หลงเชื่อโอนเงินเด็ดขาด และแจ้งบริษัททันที ที่เบอร์ 089-7825416 "
นาฬิกา
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu112:DataDetail1

 

สินเชื่อส่วนบุคคล

 

อนุมัติง่าย

     - อนุมัติสินเชื่อง่ายๆหลักเกณฑ์ไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องมีคนค้ำ

     - ขอสินเชื่อไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน

ดอกเบี้ย

     - ดอกเบี้ย 22% ต่อปี ลดต้นลดดอก

ตารางรายละเอียดดอกเบี้

เอกสารการสมัคร

     - บัตรประชาชน
     - ทะเบียนบ้าน
     - สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน

     - สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

     - อายุ 21-60 ปี

     - พนักงานบริษัท /เจ้าของกิจการ

     - พนักงานรายได้ต่อเดือน 20,000 ขึ้้นไป / เจ้าของกิจการรายได้รวมต่อเดือน 50,000 ขึ้นไป

     - อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี /เจ้าของกิจการดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

 

  

----- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด -----

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.mackale.com